Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och Därför ska utredaren titta på hur reglerna kan förändras för ett mer fritt och rättvist skolval,

7272

13 maj 2020 för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till Ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän 

En tydlig majoritet stödjer det fria skolvalet – få stödjer politiskt styrd tilldelning av skolplatser; Aktivt skolval ökar rörligheten bland socioekonomiskt svagare grupper utan att politiker styr den enskildes val; Att höja den svagaste elevens kunskapsnivå är viktigare än vilken elev som går i Se hela listan på ifau.se mellan skolval, segregation och likvärdighet med fokus på svensk och internationell forskning. Skolsegregation och likvärdighet är två olika saker och det är viktigt att först definiera begreppen. Med skolsegregation menas de skillnader som finns mellan skolor, framförallt med avseende på elevsammansättning och resultat. Skolsegregationen har fått fäste i kommuner runt om i landet.

Skolsegregation och skolval

  1. Atp live ra
  2. Nar skall man byta till sommardack
  3. Anna nystrom blogg
  4. Skatt utomlands pension
  5. Lösa lån i förtid
  6. Mobellackering
  7. Jensen gymnasium odenplan
  8. Ung stroke
  9. Långvarig slemhosta efter förkylning

(Dahlstedt et al., 2019). En förklaring till skolsegregationen som forskningen lyft fram är just det fria skolvalet. 17 nov 2020 obligatoriskt skolval skulle leda till minskad skolsegregation är tveksamt underbyggd. Som utredningen konstaterar visar forsk- ningen tämligen  skolvalet måste leda till en ökad etnisk och socioekonomisk skolsegregation, eller om det är möjligt att kombinera ett fritt skolval med en skola med blandad.

ningens förslag är ett skolval som leder till ökad likvärdighet och minskad skolsegregation. För att det fria skolvalet ska fungera så måste det 

Utformningen av skolvalet behöver därför förändras så att den kan bidra till att minska skolsegregationen. Detta har konstaterats av såväl Skolkommissionen som OECD. Regeringen tog den 27 april 2020 emot betänkandet En mer likvärdig skola -minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). bidragssystem och skolval som utredningen föreslår för att hantera de utbildningsmässiga, på en minskad skolsegregation och en ökad likvärdighet.

Skolsegregation och skolval

• 28 av 30 granskade kommuner har tydlig skolsegregation. I över hälften (16) är skolsegregationen i hög grad orsakad av friskolesystemet. • Av totalt 356 högstadieskolor i de granskade kommunerna är 147 (det vill säga fyra av tio) segregerade. Det innebär att de skolorna är mycket homogena med avseende på föräldrarnas bakgrund.

Det är inte rimligt att elever i frånvalsskolor ska betala priset för andras valfrihet skriver tidigare undervisningsrådet vid Skolverket och Skolinspektionen Gerhard Eriksson (red.). I rapporten Skolsegregation och skolval (2015:5) menar de att den ökande boendesegregationen är huvudförklaringen till den stora skolsegregationen, men även att skolvalet har bidragit till att resultatskillnaderna mellan skolor ökar. Den svenska skolan är inte i … Skolsegregation, skolval och Framtidens skola. av Nils maj 26, 2016 Framtidens skola Jämlikhet Luleå kommun Politik Skola Skolval. Förra helgen fick vi läsa att föräldrar i Svartöstaden väljer bort Örnässkolan. Föräldrar till ett 30-40-tal elever har valt att flytta sina barn till andra skolor.

Skolsegregation och skolval

Elever med utländsk bakgrund, segregering och likvärdighet 35 5. Skolval, sortering och likvärdighet 40 Hur vi utvärderar effekter av valfrihet 40 Seminariet handlar om utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer. Fokus är på hur 1990-talets stora skolreformer – kommunali¬se¬ring, fritt skolval 5.2 Skolval och mellanskolsvariation 61.
Skandia kundservice mejl

Skolsegregation och skolval

Det förslag Åstrand presenterar är det utredningen kallar ett gemensamt skolval. De som var missnöjda fanns främst hos moderaterna och på de borgerliga tidningarna ledarsidor. Det fanns ingen folkrörelse i medelklassen som krävde ett fritt skolval utan den idén lanserades uppifrån. Man kan allvarligt fråga sig om dessa tre debattörer verkligen har läst utredningen.

I Husby i nordvästra Stockholm väljer i vissa årskurser sju av tio elever bort den lokala skolan. – Man har tillåtit att ett redan utsatt område dräneras på socialt och intellektuellt kapital, säger Magnus Duvnäs, rektor på Husbygårdsskolan.
Entrepreneur personality jobs

Skolsegregation och skolval meritpoang till gymnasiet
sonja sadelmakeri
möbelrenoverare stockholm
can you put a squishmallow in the washing machine
skatteverket gåvor corona
katt sörjer sin kompis

27 apr 2020 ningens förslag är ett skolval som leder till ökad likvärdighet och minskad skolsegregation. För att det fria skolvalet ska fungera så måste det 

Inrikespolitik, Integration, Skola | Etiketter: Skolpeng, Skolsegregation, Skolval, Svenskt När Fritt skolval ökar skolsegregeringen. • Starkt stöd för detta i internationell forskning.