Hur hänvisar du föreläsningar? I referenslistan skriver man en rubrik under litteraturlistan med Övriga regerenser och tar med föreläsningar eller artiklar. Jag har fått lära mig att vara väldigt restriktiv med muntliga källor 

2112

I det här uppdraget anger du ämnet och de källor du planerar använda dig av. Om du inte har exakta källor än, berätta hur du tänker söka 

För samma författare används kronologisk ordning på artiklarna. Om du önskar citera dina källor med nummer i stället för med namn + årtal numrerar du dem i samma ordning du har dem i texten. Om du angett författarnamn inom parentes ska du ställa upp referenslistan i bokstavsordning efter författare. Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du bör anonymisera dina källor. Skriva referenser.

Hur skriver man muntlig källa

  1. Subway hornsgatan 2
  2. Lag 99 naam tarjuma
  3. Bg pg katalog online
  4. Hur mycket kostar grona lund
  5. Allergi barn test

Jag har fått lära mig att vara väldigt restriktiv med muntliga källor  Vad är muntlig färdighet? Expandera Om hur man omformar informationen i källorna till egen text. När du skriver en egen text är det självklart att du inte ”stjäl” andras text, d.v.s. skriver direkt av. Du ska alltså inte betrakta din källitteratur enbart som informationskällor från vilka du kan hämta material till din egen uppsats. När du skriver egna texter refererar du ibland till andra texter och då är det viktigt att du alltid anger källan.

Detta görs på olika sätt beroende på vilket referenssystem du använder. Huvudsaken är att det klart och tydligt framgår vad i texten som är hämtat från dina källor 

Man kan också skilja på tryckta och otryckta källor. I en kortare text kan du skriva källhänvisningarna i texten. Källor! Hur gör man egentligen?

Hur skriver man muntlig källa

7 sep 2015 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett br

Om du inte har exakta källor än, berätta hur du tänker söka  När man skriver en text och använder sig av material skrivet av någon Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas referera är att visa upphovet till en källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa. Det vimlar av begrepp kring källkritikenmen hur reder jag i detta Däremot står det att eleverna ska kunna underbygga ett resonemang i text eller muntligt. Här har jag använt mitt eget tänkande och analyserande som källa för att För att kunna skriva ett forskningsarbete behöver eleverna veta vad de  Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 18: Muntliga källor.

Hur skriver man muntlig källa

Natur och Kultur 1997 Eliasson, A.och Lindö, R.: Lärandet i centrum. Liber 1999 Skolverket: IT i skolan mellan vision och praktik. Liber 2000 När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du citerar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som Här skriver man lite allmänt om uppgiften och talar om vad man ska göra. -Huvudtext Här skriver man själva uppgiften -Avslutning Här sammanfattar man den uppgift man gjort.
Vatten energi

Hur skriver man muntlig källa

Det är alltid viktigare vad du skriver än hur mycket.

Kom ihåg att det är svårare att skriva kort än att skriva långt och kan vara mer råd och exempel på hur man i hela rapportens löpande text refererar till olika källor. alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt. tabeller, bilder och dylikt, eller hur man skriver specifika matematiska tecken, referenser till externa källor, exempelvis böcker, artiklar, hemsidor osv.
Hsm göteborg musikal

Hur skriver man muntlig källa gymnasiemassan uppsala
whelk snail
bibliotek kulturhuset västra frölunda
sungard data ab
3 procent serial
vad ar kultur och hur skapas kultur i vart samhalle

Här beskriver jag hur man gör en PowerPoint presentation, som är bra när du ska redovisa ett skolarbete eller presentera något på jobbet.Här visar jaghur du

Liber 1999 Skolverket: IT i skolan mellan vision och praktik. Intervju, muntliga källor Till muntliga källor hör exempelvis intervjuer eller föreläsningar. Dessa hänvisar man till såhär: Efternamn och namn (Eventuell titel/yrke om det är relevant) Datum Kommunikationssituation (telefonsamtal, föreläsning, e-post, möte m.m) Exempel: Muntliga referenser tas inte med. För samma författare används kronologisk ordning på artiklarna. Om du önskar citera dina källor med nummer i stället för med namn + årtal numrerar du dem i samma ordning du har dem i texten.