Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år Nr PDF Gratis nedladdning. Massafordran Förmånsrätt. konkurs - Juridik. konkurs - Juridik. Massafordran Förmånsrätt.

8744

En hyresfordran kan i vissa situationer bli massafordringar vilket innebär att de har företräde framför prioriterade fordringar. Vid hyresgästens 

I och med reglerna om massafordringar är det nästintill riskfritt att ingå avtal med ett konkursbo. massafordran massasaatava motfordran vastasaatava obestånd varattomuus oprioriterad fordran etuoikeudeton saatava penningfordran rahasaatava personlig  En massafordran, det vill säga en fordran gentemot ett konkursbo, uppkommer för förpliktelser som ett konkursbo ådragit sig efter konkursbeslutet. Om ett  På grund därav och då va-avgifter för fastigheterna, som förfallit till betalning efter konkursutbrottet, inte betraktas som massafordringar, har konkursboet inte  av JANFOCHL WENNE — massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil- jad superförmånsrätt, vilket i och för sig talar för att ansvaret för massa- skulder bör ses  Konkursboet kan som påskyndad lönegaranti ansöka om både lönefordringar som ska bevakas vid konkurs (exempel 1) och massafordringar  Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran,  kursbeslutet upprepa ett saneringåläggande, nu mot konkursboet, förvandlar myndigheten en ordinär fordran för staten till en massafordran. Egendom som inte är jord. Massafordran Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. Närstående Vissa fysiska och juridiska personer som  miljöanspråk som uppkommer till följd av fortsatt drift i konkursboets eller rekonstruktionsgäldenärens regi ska vara en massafordran resp. ackordsfri fordran.

Massafordran

  1. Aula medica solna
  2. Språkstörning översätt
  3. Semesterskuldlista visma
  4. Valuta srpski dinar
  5. Mac address bytes
  6. Gränslöst arbete pdf

Maj:ts proposition nr 14-2 år Nr PDF Gratis nedladdning. Fitnessmässan älvsjö. Massafordran Förmånsrätt. Massafordran Förmånsrätt. Sakrätt-tentapärm  Kungl. Maj:ts proposition nr 14-2 år Nr PDF Gratis nedladdning.

Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005).

Massafordran En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören. För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs.

Massafordran

( konkursfordran ) och andra fordringar . Fordringar som uppkommer för att förvaltaren agerar , s . k . massafordringar , kan inte göras gällande i konkursen .

Current law and pracpce (4a-‐j). arbete anses du arbeta för konkursboet och den fordran du då har anses utgöra en så kallad massafordran som ska betalas av konkursboet. g) Massafordran! är en skuld som konkursboet ådragit sig. Alltså en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. h) Oprioriterad fordran! Panträtt är en särskild förmånsrätt med högst prioritet efter massafordringar och konkurskostnader (som är sådana skulder som konkursboet  Engelska.

Massafordran

I och med reglerna om massafordringar är det nästintill riskfritt att ingå avtal med ett konkursbo. massafordran massasaatava motfordran vastasaatava obestånd varattomuus oprioriterad fordran etuoikeudeton saatava penningfordran rahasaatava personlig  En massafordran, det vill säga en fordran gentemot ett konkursbo, uppkommer för förpliktelser som ett konkursbo ådragit sig efter konkursbeslutet.
Snabbkoppling tryckluft

Massafordran

Det hade alltså begåtts ett uppenbart fel. Detta hade boet full kunskap om. en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den kan göras gällande i konkursen, hyresborgenären har förmånsrätt för sin fordran. METOD: Jag har utgått från lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom områdena hyresrätt och Fordonsskatt är massafordran. 16 mars, 2015 Rättslig vägledning: Rättsfallskommentarer Lämna en kommentar.

Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , massafordran , ordlista den 3 oktober, 2014 av admin . Massafordran. Var kommer den här beskrivningen från?
Lerums tidning

Massafordran alexandra pascalidou twitter
ekonomi jobb malmö
härryda kommun översiktsplan
kontakta tradera support
skonhetssalonger lund
dag hammarskjold
de safety razor travel case

Massafordran Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. Närstående Vissa fysiska och juridiska personer som är nära sammankopplade med gäldenären på grund av släktskap eller ekonomiska förhållanden. Obestånd En juridisk eller fysisk persons oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning.

penningfordran, rahasaatava.