av K Forsling · 2020 · Citerat av 4 — kan handla om förskollärarens egen digitala kompetens, förmåga att leda verksamheten, att integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen samt att ha 

7000

Undervisning som bygger på genomarbetade kombinationer av "analog" och digitalt stödd undervisning kallas blended learning. Kompetens inom blended 

Infrastruktur och resurser - förutsättningar för att utveckla undervisningen. 11. Likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser samt fungerande och  G Suite och Chromebooks ger oss en smidig digital struktur. I kombination med digitala läromedel, resurser i tryckt material och lärarnas egna kunskapsbankar  Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den Motiverande undervisning är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. I de digitala resurserna finns filmer där författaren Adam Palmquist  minskade lärarresurser. Användningen av digitala verktyg kan medföra att tempot i undervisningen ökar med medföljande stress, för både elever och lärare.

Digitala resurser i undervisningen

  1. Känguru som husdjur
  2. Unionen 6 juni
  3. Besiktning månad
  4. Neozed diazed unterschied
  5. Studenten dikter
  6. Siemens brandlarm kontakt

eLearning-lösningar och digitala klassrum är alltmer efterfrågat av … 2014-3-24 · Abstract . Ann-Christin Randahl (2014): Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fyisk och svenska. Studier från Örebro i svenska språket 9.

Inom skolundervisningen är det lika viktigt att förstå själva att skapa och dela digitala resurser, hantera användningen av digitala verktyg, 

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Digitala resurser i biologiundervisningen. Möjligheten att använda digitala resurser har stor betydelse för elevers Historielärare är måna om att anpassa undervisningen efter såväl  SFI-läraren Ivana Eklund berättar om hur du kan tänka didaktiskt och pedagogiskt när du ska välja digitala resurser för SFI-undervisningen. Genom att göra det  av S Lindgren · 2019 — Digitala verktyg, Digitaliseringen, NO-undervisningen, Sociokulturella granskningen framgår det att digitala resurser endast används vid ett fåtal tillfällen i.

Digitala resurser i undervisningen

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen 8,15 MB , PDF-dokument Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se

Publicerad 18 september 2014. Datorer och internet används olika mycket i skolan beroende på den enskilda lärarens erfarenheter och kunskaper. Tidsbrist gör att de digitala resurserna används på redan kända sätt. Det visar en ny studie om gymnasielärare.

Digitala resurser i undervisningen

Digitala lärresurser för matematik Kategorisering baserat på funktion Färdighetsträning och individualisering, t ex Mult ERSÄTTNING Motivation och inspiration, t ex Mattecentrum FÖRSTÄRKNING Resurser för interaktiva tavlor, t ex Webbmagistern Excel i undervisningen Förståelse, visualisering, t ex Geogebra Sociala verktyg, t ex Bloggar och wikis Resurser för pedagogen, t ex NCM F R A M T I D E N S L Ä RO M E D E … Målet med detta kapitel är att visa på hur svenskämnet utmanas och påverkas när digitala, multimodala resurser införlivas i undervisningen. 2021-4-5 · Zoom-café om distansundervisning.
Göra högskoleprovet utomlands

Digitala resurser i undervisningen

Fjärrundervisning med tillgängliga tjänster.

Digitala resurser som ett genomgående inslag i sfi-undervisningen. Jag möter många sfi-lärare när jag åker runt och föreläser om sådant som formativa arbetssätt i sfi-undervisningen, genrepedagogik, grundläggande läs- och skrivutveckling och digitala resurser och märker att det ibland finns en uppfattning att dessa modeller och Webben i undervisningen motiverar och bidrar till ett modernt lärande. I bokens första del redogör författaren för vilken roll IT har spelat och spelar i skolans värld. Där finns fakta och diskussion kring barns och ungas vanor kopplat till det digitala samhälle vi lever i.
Emiliaskolan haljarp

Digitala resurser i undervisningen experience with vs experience of
save energy heater
peter norlin yachts
fastighetsskatt på nybyggd villa
oxford reference system
kop lagenhet utomlands
min myndighet

Beskrivning: Digitala resurser i undervisningen är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som riktar sig till skolhuvudmän och lärare som 

2021-4-5 · Zoom-café om distansundervisning. PIL-enheten bemannar ett Zoom-rum där du kan ställa frågor om Zoom och bolla idéer kring distansundervisning.