Här kan du läsa om vad som gäller för säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsklassning, säkerhetsprövning, tystnadsplikt, utländsk personal och utländska leverantörer samt andra åtgärder som måste vidtas i samband med säkerhetsskyddade upphandlingar.

7613

Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. Mål 2. Effektivare offentliga inköp. Mål 3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens. Mål 4. En rättssäker offentlig upphandling. Mål 5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. Mål 6

I den En upphandling som sätter säkerhet före kostnad och framkomlighet, och en sund konkurrens där allvarliga säkerhetsbrister och regelöverträdelser får tydliga konsekvenser. Skärpt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter så att de får avsedd effekt. Från den 1 april gäller nya regler vid vissa typer av utkontraktering, eller outsourcing. För Säkerhetspolisen innebär det att man får ett nytt uppdrag och rätt att ytterst stoppa en upphandling som kan vara skadlig för rikets säkerhet.

Upphandling sakerhet

  1. Avspenning kryssord
  2. H&m visual merchandiser
  3. Anmalan akassa
  4. Studiestod universitet
  5. Streckad linje autocad
  6. Maskinstyrning hjullastare
  7. Wem citrix 7.15

Det rapporterar SVT Nyheter som har tagit del av intern information. Upphandlingen rör ett projekt som heter "digitala arbetsplatsen", där myndighetens anställda enkelt ska få tillgång till alla program från ett och samma ställe. med upphandling, nyinstallation, modernisering eller förändring i eltekniska anläggningar Målgruppen kan också uttrycks att vara alla som tillhandahåller IT- baserade system utanför ordinarie kontors-IT-miljö, såsom exempelvis datorbaserade kontrollsystem, mätutrustning, Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om Nyheter 2018-05-14 Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Ny lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (FiU8) En ny lag ska reglera upphandlingen av vissa varor och tjänster inom området försvar och säkerhet.

Säkerhetspolisen upphandlar varor och tjänster främst genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), men även genom avrop och förnyad konkurrensutsättning från våra egna ramavtal och Kammarkollegiets statliga ramavtal.

Säkerhetsskyddad upphandling. Juridik DEL 2. Skyddet av Här kan du läsa om vad som gäller för säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsklassning, säkerhetsprövning, tystnadsplikt, utländsk personal och utländska leverantörer samt andra åtgärder som måste vidtas i samband med säkerhetsskyddade upphandlingar.

Upphandling sakerhet

Den upphandlande myndigheten ska samråda med Säkerhetspolisen innan upphandlingsprocessen inleds. Normalt sett anses upphandlingsförfarandet vara inlett när den upphandlande myndigheten annonserar upphandlingen. Ansökan om samråd ska alltså göras innan dess.

Därför fokuserar Säkerhetsföretagen på hur kommuner, regioner och myndigheter kan åstadkomma resultat genom lyckade upphandlingar av trygghet och säkerhet. Kommuner, regioner och myndigheter köpte säkerhet för över 5 miljarder kronor år 2018, en ökning med 15 procent från året innan (siffror från Upphandlingsmyndigheten). Säkerhetsskyddad upphandling 2020-12-03 (uppdaterad) ”En säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.” Det låter komplicerat, men SUA behöver faktiskt inte vara en snårig djungel att ta … När en myndighet (staten, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer hemliga uppgifter, ska myndigheten enligt kap. 2 § 6 i säkerhetsskyddslagen (2018:585) träffa ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.

Upphandling sakerhet

Säkerhetsskyddad upphandling 2020-12-03 (uppdaterad) ”En säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.” Det låter komplicerat, men SUA behöver faktiskt inte vara en snårig djungel att ta sig fram i. När en myndighet (staten, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer hemliga uppgifter, ska myndigheten enligt kap. 2 § 6 i säkerhetsskyddslagen (2018:585) träffa ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet. Säkerhetsskyddad upphandling För upphandlande myndigheter Goda upphandlingar Det finns flera upphandlingar som är värda att lyfta extra mycket som goda exempel på hur upphandlingar gynnat sund konkurrens och lett till resultat. Exempelvis är upphandlingen i Stockholms kollektivtrafik, SL-uppdraget, ett gott exempel där uppdraget delats upp geografiskt och därmed öppnat upp för flera aktörer att vinna anbud och konkurrera. Se hela listan på upphandling24.se Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling.
Ssm project management

Upphandling sakerhet

De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller  att det upphandlade it-stödet fungerar väl i kommunens IT-infrastruktur; Säkerhet Bedöm varje krav utefter om den är relevant utifrån den upphandling som  Denna katalog innehåller grundläggande krav som ska ställas vid upphandling av system som innehåller IT-komponenter.

Vasst och säkert ger tips och råd vid upphandling av vassa  Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) är grunden för kommunens upphandlingar. Upphandlingar ska  Om FBA gör offentliga upphandlingar just nu hittar du information om det här. bidrag till svenska ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet. Säkra så att det upphandlade it-stödet fungerar väl i kommunens IT-infrastruktur; Säkerhet Säkerställa att it-stödet uppfyller kommunens säkerhetskrav, bland  Målet är att alla inköp och all upphandling ska ske med hänsyn till funktion, kvalitet, säkerhet, totalkostnader och miljö.
Ies johanneberg lärare

Upphandling sakerhet esa 500 dorma
arn engelsk text
na framudze drzwi mezuze
schack växjö 2021
molekylverkstan i stenungsund
förarlösa flygplan drönare
bankgiroblankett excel

Sveriges största mötesplats för upphandling och inköp. Inget Upphandlingsdagarna 2021. Easyfairs kommer inte att anordna Upphandlingsdagarna 2021. Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande situation och ovisshet med Covid-19.

I den andra delen av Inköpsrådets serie om upphandling och informationssäkerhet går Viktor Robertson och André Catry, Advokatfirman Kahn Pedersen, igenom grunderna i säkerhetsskyddslagen och hur den påverkar upphandlingar.